Wij hebben verstand van werk en alles wat daarmee samenhangt!  Wie zijn wij

Aanbod gemeenten

Voor gemeenten zijn wij de partner daar waar het gaat om wet – en regelgeving  op het gebied van werkgelegenheidsvraagstukken. Wij zijn resultaat gericht!

Wij hebben projecten ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd binnen het Sociaal Domein op het gebied van de participatiewet, sociale wijkteams, jeugdzorg en welzijn. Ook hebben we ervaring met voorlopers zoals de WWB, Melkert 1 en 2, Banenpool banen, WIW banen en I/D banen.

Wij zijn goed in het implementeren en uitvoeren deze regelingen, met meetbare doelen op het gebied van re-integratie en sociale activering. Bij re-integratietrajecten ligt daarbij (meestal) het accent op korte trajecten waarbij de jobhunt centraal staat.

De rode draad is het optimaliseren van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (en soms ook het onderwijs). Ons grote netwerk van bedrijven waar we nauw mee samenwerken houdt ons scherp voor wat betreft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Voor wie?
Gemeenten die willen versnellen of achterstanden willen oplossen. Wij zijn goed in resultaten afspreken, die uitvoeren, maar we kunnen dat ook vertalen naar  beleid. Wij hebben veel ervaring met zeer diverse projecten op het gebied van werkgelegenheidsvraagstukken en elk vraagstuk is voor ons een nieuwe uitdaging.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Advies over vraagstukken binnen het sociaal domein;
  • Ontwikkelen van projecten ter verbetering van de werking arbeidsmarkt;
  • Uitvoering van resultaat gerichte projecten;
  • Uitvoering van trajecten op het gebied van re-integratie en zorg & activering / de tegenprestatie.

Resultaat
Wij zijn niet bang om resultaatverplichtingen aan te gaan basis van no-cure less pay. Wij kennen onze kwaliteiten.

Kosten
Afhankelijk van het project of traject. Wij werken doorgaans met marktconforme prijzen.

Hebt u belangstelling?
Neem contact op met AHO Consultancy BV, Alice Hendriksen Oostereng, telefoonnummer 06 51153451 of via ons contactformulier.

 

 

" Verbetering kan niet zonder verandering "