Wij hebben verstand van werk en alles wat daarmee samenhangt!  Wie zijn wij

Aanbod Europese subsidies

AHO heeft grote projecten ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van Doelstelling 2, maatregel: verbetering werking arbeidsmarkt, Equal en URBAN.

Vooral in de grootstedelijke achterstandsgebieden zoals Amsterdam Zuidoost (Bijlmermeer) en Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht.

Voor wie?
Gemeenten en landelijke koepelorganisaties die met inzet van Europese subsidies projecten willen opzetten die moeten leiden tot sociale en/ of fysieke vernieuwing. Onder sociale vernieuwing worden doorgaans projecten verstaan die moeten leiden tot betere werking van de arbeidsmarkt tussen de sociale partners  en het bedrijfsleven.

Wij ontwikkelen projecten op maat die aansluiten bij de specifieke problematiek van de stad of regio die er op dat moment speelt. Wij kunnen vooraf een onderzoek uitvoeren om de problematiek ten opzichte van de partners in het gebied in kaart te brengen.

Wij kunnen ook worden ingezet bij het kwartier maken. Waarbij we de haalbaarheid onderzoeken van een plan en dit plan verder door ontwikkelen en eventueel implementeren.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Projectontwikkeling (en eventuele lobby voor cofinanciering).
  • Schrijven van een projectplan en afstemmen met de diverse partners
  • Project management en uitvoering
  • Advisering
  • Monitoren
  • Evaluatie en afronding ( inclusief financiële en rapportage verantwoording)

Resultaat
Projecten op maat met heldere doelstelling en goed resultaten.

Kosten
Afhankelijk van de grote van het project, het trajectplan en de begroting.

Hebt u belangstelling?
Neem contact op met AHO Consultancy BV, Alice Hendriksen Oostereng, telefoonnummer 06 51153451 of via ons contactformulier.

" Verbetering kan niet zonder verandering "