Wij hebben verstand van werk en alles wat daarmee samenhangt!  Wie zijn wij

Aanbod fusies en reorganisaties

Bedrijven moeten inkrimpen of zijn juist groeiend en gaan fuseren. Fusies, maar ook reorganisaties hebben vrijwel altijd consequenties voor het personeel. Wij waren nauw betrokken bij de fusies van NUON en AGIS zorgverzekeraars. Grote bedrijven waar door fusies mobiliteitsvraagstukken een grote rol speelden met (veel) consequenties voor het personeel. In onze rol als adviseur en uitvoerder hebben wij veel ervaring opgedaan in het begeleiden en uitvoeren van reorganisaties en fusies, daar waar het gaat om personeelsvraagstukken. Wij kunnen adviseren over de consequenties van verschillende opties en een sociaal plan tot uitvoering brengen. Wij hebben veel ervaring in outplacement en jobhunt.

Ook kunnen wij groepsgewijs op inventieve wijze loopbaanbegeleiding en heroriëntatie op de loopbaan aanbieden.

Voor wie?
Bedrijven die gaan fuseren of moeten reorganiseren, dusdanig dat dit consequenties heeft voor het personeel en de personeelsbezetting. Dit aanbod is ook interessant voor bedrijven die zich aan het oriënteren zijn en al weten dat dit tot personeelsvraagstukken (boventalligheid) kan leiden. Vaak kan een voorlooptraject een goede oplossing zijn.

Onze dienstverlening bestaat uit
Advies over mobiliteitsvraagstukken en/of sociale plannen;

  • Ondersteuning bij de uitvoering van mobiliteitsvraagstukken;
  • Uitvoering van de mobiliteitsvraagstukken door middel van outplacement en jobhunt;
  • Workshops (her) oriëntatie op de loopbaan, loopbaanbegeleiding.

Resultaat
Deskundig advies en ondersteuning, wat leidt tot minder onrust binnen het bedrijf en meer duidelijkheid voor de werknemers.

Kosten
Afhankelijk van de in te zetten producten. Wij bieden altijd voorafgaand aan een advies of uitvoeringstraject gratis een vrijblijvend gesprek.

Hebt u belangstelling?
Neem contact op met AHO Consultancy BV, Alice Hendriksen Oostereng, telefoonnummer 06 51153451 of via ons contactformulier.

" Verbetering kan niet zonder verandering "