Wij hebben verstand van werk en alles wat daarmee samenhangt!  Wie zijn wij

Privacy reglement

Wij hanteren een privacy reglement. Hierin is vastgelegd hoe we met uw gegevens omgaan. Dit privacy reglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoongegevens.

Wanneer u ons volledige reglement wil ontvangen, kunt u dat opvragen via ons contactformulier.

" Verbetering kan niet zonder verandering "