Wij hebben verstand van werk en alles wat daarmee samenhangt!  Wie zijn wij

UWV ZW Arbo trajecten

Voor gemeenten zijn wij de partner binnen het sociaal domein, daar waar het gaat om werkgelegenheidsvraagstukken en uitvoering van de participatiewet.

Wij hebben jarenlange ervaring binnen overheden, zowel landelijk als lokaal, uitvoeringsorganisaties en bedrijven die gebruik ma(a)k(t)en van de verschillend regelingen.

Wij hebben projecten uitgevoerd in het kader van verschillende regelingen en wetten, zoals: De Participatiewet, WWB, Jeugdzorg, Sociale wijkteams en daarvoor de verschillende subsidie regelingen, zoals Melkert 1 en 2, Banenpool banen, WIW banen en I/D banen.

Wij hebben ervaring met de uitwerking, implementaties en uitvoering van nieuwe wetten en regelingen. Wij hebben ook veel ervaring in het uitvoering van projecten in het kader van re-integratie en sociale activering. Wij zijn in staat bestanden snel in kaart te brengen, eventueel gebruik makend van CompetenSys. Bij re-integratietrajecten ligt (meestal) het accent vooral op korte trajecten waarbij de jobhunt centraal staat.

Rode draad is optimale samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Ons grote netwerk van bedrijven waar we nauw mee samenwerken houdt ons scherp voor wat betreft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waardoor wij goede resultaten behalen.

Voor wie?
Gemeenten die advies en ondersteuning  willen op zowel beleidsmatig vlak als in de uitvoering kunnen een beroep op ons doen. Wij hebben veel ervaring met zeer diverse projecten op het gebied van werkgelegenheidsvraagstukken. Elk vraagstuk is voor ons een nieuwe uitdaging.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Advies en implementatie van nieuwe wet – en regelgeving binnen het sociaal domein;
  • Ontwikkelen van projecten ter verbetering van de werking arbeidsmarkt;
  • Uitvoering van projecten;
  • Uitvoering van trajecten op het gebied van re-integratie en sociale activering.

Resultaat
Wij zijn een partner die niet bang is om resultaatverplichtingen aan te gaan op basis van no-cure less pay. Wij kennen onze kwaliteiten.

Kosten
Afhankelijk van het project of traject. Wij werken doorgaands met marktconforme prijzen.

Hebt u belangstelling?
Neem contact op met AHO Consultancy BV, Alice Hendriksen Oostereng, telefoonnummer 06 51153451 of via ons contactformulier.

" Verbetering kan niet zonder verandering "